Vilkår

Reservation

Din booking er først godkendt, når du har modtaget en bekræftelse med referencenummer per mail fra Homekey kundeservice. Dette referencenummer skal bruges, hvis du efterfølgende ønsker at kontakte os.

Hvis vi ikke har mulighed for at afhente eller overlevere dine nøgler på det valgte tidspunkt, sender vi dig en mail med ændringsforslag, som du efterfølgende skal bekræfte, før reservationen er godkendt.

Overlevering

Vi opbevarer nøglen i en nærliggende cafe/butik og bruge denne til udlevering af nøgler.Butikkerne og caféerne er bemandet af personale der holder opsyn og sørger for at dine nøgler er opbevaret et sikkert sted i aflåste bokse. Nøglen får et unikt ID nummer og der er ikke påført værtens navn eller adresse på nøglen.

Betaling

Betaling sker ved reservation og kvittering for betaling fremsendes via mail fra Stripe. Betalingen sker på Stripe’s servere, og al kreditkortinformation er krypteret med 256-AES kryptering.
Alle vores opgivne priser er inklusiv moms.

Ansvar

Vi fralægger sig ethvert ansvar fra det øjeblik nøglen er overleveret. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. skader, tyveri mm. som gæsten måtte forvolde. Vi kan ikke drages til ansvar for tab af nøgler. Du indvilger i ikke at holde os ansvarlig for evt. anliggender mellem dig og gæsten.

Aflysning og fortrydelse

Hvis jeres gæster skulle aflyse, eller I ikke har brug for vores services refunderer vi det fulde beløb, hvis I aflyser senest 3 dage før.
Hvis I aflyser mindre end 3 dage før, refunderes beløbet ikke.
Dette gælder både for bestillingen af nøgleoverlevering og rengøring.
Ved påbegyndelse af vores service giver du samtykke til, at fortrydelsesretten frafalder.

Reklamationer

Der skal reklameres senest 24 timer efter vores service er udført, som skal dokumenteres. Herefter bliver det vurderet om der kan ske ny levering eller refundering af beløbet.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *