Nye regler for beskatning, som gælder fra og med 2018.

Nye bundfradrag for bolig- og værelsesudlejning, fx via Airbnb
Hvis du udlejer et værelse eller hele din bolig i en sammenhængende periode på mindre end 4 måneder, er der fra 2018 mulighed for at anvende et skattefrit bundfradrag på 28.000 kr.Derudover er det kun 60% af den del af lejeindtægterne, som overstiger bundfradraget, der skal medregnes i din kapitalindkomst.
Oversigt over det skattefrie bundfradrag ved udlejning af bolig eller værelse via et udlejningsbureau, som fx Airbnb:
2018          2019
28.000 kr. 28.600 kr. 

Det skal du være opmærksom på:
Muligheden for at bruge bundfradraget er fra og med 2021 betinget af, at dine lejeindtægter indberettes af en formidler, fx Airbnb.
Hvis du bruger bundfradraget, har du ikke mulighed for at få fradrag for udgifter forbundet med udlejningen.

Udover de skattemæssige regler for beskatning af lejeindtægter skal du være opmærksom på, at andre regler kan begrænse dine muligheder for udlejning af din bolig. Fx kan de enkelte kommuner have grænser for korttidsudlejning af egen bolig, ligesom der for lejeboliger kan være begrænsninger i muligheden for at fremleje boligen helt eller delvist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *